HR. Tirmidzi
1 Keutamaan bulan ramadhan 2 Jangan puasa sebelum waktunya 3 Dimakruhkan puasa pada hari yang masih diragukan 4 Menghitung hilal Sya'ban dan ramadhan 5 Puasa dan buka karena melihat hilal 6 Satu bulan bisa jadi dua sembilan hari 7 Berpuasa didasarkan persaksian (telah masuk bulan) 8 Salah menentukan hari id, tidak mengurangi ganjaran 9 Setiap kawasan mempunyai hilal tersendiri 10 Yang disunnnahkan untuk berbuka 11 Waktu puasa ketika "kalian semua berpuasa" dan adhha 12 Jika malam telah tiba dan siang telah pergi, yang berpuasa boleh buka 13 Mendinikan buka 14 Mengakhirkan sahur 15 Penjelasan fajar 16 Larangan keras "GHIBAH" bagi pelaku puasa 17 Keutamaan sahur 18 Dimakruhkan puasa ketika safar 19 yang memperoleh rukhsah puasa saat safar 20 Orang yang berperang dirukhsahkan tidak puasa 21 Wanita hamil dan menyusui, dirukhsahkan "tidak puasa" 22 Puasa atas nama mayit 23 Kaffarat puasa 24 Muntah ketika puasa 25 Muntah sengaja 26 Lupa makan dan minum saat puasa 27 Makan secara sengaja padahal puasa 28 Kaffarat makan saat ramadhan 29 Bersiwak bagi orang yang berpuasa 30 Bercelak bagi orang puasa 31 Bercium-ciuman ketika puasa 32 Mencumbui isteri padahal puasa 33 Tidak dianggap puasa tanpa disertai niat ketika malam 34 Membatalkan puasa bagi yang puasa sunnah 35 Puasa sunnah tanpa diniati 36 Kewajiban meng-qadha' 37 Menyambung puasa sya'ban dengan ramadhan 38 Dimakruhkan puasa pada paruh kedua dari Sya'ban 39 Malam setengah Sya'ban 40 Puasa Muharram 41 Puasa jumat 42 Dimakruhkan puasa khusus hari jumat 43 Puasa hari sabtu 44 Puasa senin-kamis 45 Puasa rabu-kamis 46 Puasa Arafah 47 Puasa Arafah di Arafah 48 Motivasi puasa Asyura 49 Rukhsah tidak melakukan puasa Asyura 50 Asyura, hari apa? 51 Puasa sepuluh muharram 52 Kegiatan pada sepuluh muharram 53 Puasa enam hari Syawwal 54 Puasa tiga hari perbulan 55 Keutamaan Puasa 56 Puasa sepanjang masa 57 Puasa susul-menyusul ( mengiringi puasa dengan puasa) 58 Dimakruhkan puasa idul fitri dan idul adha 59 Dimakruhkan puasa hari tasyriq 60 Dimakruhkan bekam bagi pelaku puasa 61 Rukhsah dalam hal ini 62 Dimakruhkan puasa wishal 63 Orang yang junub mendapatkan telah subuh padahal niat puasa 64 Orang yang puasa mendatangi undangan 65 Wanita dimakruhkan puasa kecuali seijin suaminya 66 Mengakhirkan Qadha' (memberesi) puasa Ramadhan 67 Keutamaan orang yang puasa jika makan dirumah 68 Wanita meng-qadah' puasa, shalat tidak 69 Dimakruhkan orang yang puasa berlebihan memasukkan air ke hidung 70 Yang bertamu ke suatu kaum, ia tidak puasa kecuali seijinnya 71 I'tikaf 72 lailatul qadar 73 Lain2 74 Puasa ketika musim dingin membeku 75 Orang yang tidak mampu puasa 76 Siapa yang makan, kemudian berangkat safar 77 Hadiah orang yang berpuasa 78 Idul fitri dan idul adha, kapan terjadi 79 Keluar dari I'tikag 80 Orang yang I'tikaf, boleh keluar untuk keperluannya atau tidak? 81 Menghidupkan malam Radmadhan 82 Keutamaan memberi makan orang yang puasa 83 Dorongan menghidupkan malam Ramadhan dan keutamannya