HR. Tirmidzi
1 Membawa jenazah dengan cepat 2 Korban Uhud dan kisah Hamzah 3 Lain2 4 Duduk-duudk sebelum jenazah diletakkan 5 Keutamaan musibah jika mengharap-harap pahala 6 Menyalatkan jenazah 7 Bacaan menyalatkan jenazah 8 Membacakan untuk jenazah dengan alfatihah 9 Shalat jenazah dan meminta syafaat untuk mayyit 10 Dimakruhkan shalat jenazah ketika matahari terbit 11 Shalat untuk anak kecil 12 Janin tidak dishalatkan hingga mengeluarkan suara tangis 13 Shalat jenazah di masjid 14 Posisi imam shalat jenazah ketika mayyit laki2 atau wanita 15 Orang syahid tidak dishalatkan 16 Shalat diatas kubur 17 Shalat nabi ShollAllahu 'alaihi wa Salam untuk raja najasyi 18 Keutamaan shalat janazah 19 Lain2 20 Berdiri ketika ada jenazah 21 Rukhsah untuk tidak berdiri 22 Sabda nabi ShollAllahu 'alaihi wa Salam "Lahad bagi kita" 23 Doa ketika mayit dimasukkan liang 24 Meletakkan kain dibawah mayit saat di kubur 25 Meratakan kuburan 26 Dimakruhkan berjalan, duduk, dan shalat diatas kubur 27 Dimakruhkan menyemen kuburan dan membuat tulisan2 28 Doa ketika memasuki area pekuburan 29 Rukhsah tentang ziarah kuburan 30 Dimakruhkan ziarah kubur untuk wanita 31 Memakamkan malam hari 32 Memberi pujian yang baik untuk mayyit 33 Ganjaran bagi yang satu anaknya meninggal 34 Impian para syuhada" 35 Dimakruhkan mengungsi dari thaun (lepra,pes) 36 Jika hamba senang berjumpa Allah, Allah suka perjumpaannya 37 Orang yang bunuh diri, tidak dishalatkan 38 Menyalatkan orang yang berhutang 39 Siksa kubur 40 Ganjaran yang bertakziyah 41 Meninggal hari jumat 42 Menyegerakan mengubur jenazah 43 Keutamaan takziyah 44 Mengangkat kedua tangan untuk jenazah 45 Sabda nabi ShollAllahu 'alaihi wa Salam "Jiwa" 46 Ganjaran orang yang sakit 47 Mengunjungi orang sakit 48 Larangan mengimpikan kematian 49 Bacaan perlindungan bagi orang sakit 50 Dorongan membuat wasiat 51 Berwasiat seperdua atau sepertiga harta 52 Menuntun mayit ketika akan wafat dan mendoakannya 53 Kedahsyatan kematian 54 Seorang mukmin meninggal dengan mengeluarkan peluh kening 55 Dimakruhkan mengumumkan kematian 56 Kesabaran pada saat guncangan pertama-tama 57 Mencium mayyit 58 Memandikan mayyit 59 Memberi mayyit wewangian 60 Mandi setelah memandikan mayyit 61 Kain kafan yang disunnahkan 62 Lain2 63 Kafan nabi ShollAllahu 'alaihi wa Salam 64 Makanan yang dibuat untuk keluarga mayit 65 Larangan menepuk pipi, merobek saku ketika musibah 66 Dimakruhkan niyahah 67 Dimakruhkan menangisi mayyit 68 Rukhsah menangisi mayyit 69 Berjalan di depan jenazah 70 Berjalan di belakang jenazah 71 Dimakruhkan berkendara di belakang jenazah 72 Rukhsah dalam hal ini