HR. Tirmidzi
1 Darah seorang muslim terlarang ditumpahkan kecuali alasan satu diantara tiga 2 Darah dan harta kalian harus dihormati 3 Muslim tidak dihalalkan menakut-nakuti muslim 4 Mengacungkan senjata kepada muslim 5 Larangan memberikan pedang tidak bersarung 6 Siapa yang shalat subuh, peroleh jaminan Allah 7 Kewajiban berloyalitas kepada jamaah 8 Siksa turun jika kemungkaran tidak disingkirkan 9 Amar ma"ruf nahyi mungkar 10 Menyingkirkan kemungkaran dengan tangan, lisan dan hati 11 LAIN2 12 Jihad paling utama adalah kalimat yang benar di depan penguasa zhalim 13 Nabi ShollAllahu 'alaihi wa Salam minta tiga permohonan untuk umatnya 14 Sikap seseorang saat terjadi pertikaian internal muslimin 15 Amanat hilang 16 Kalian akan mengikuti kelakuan orang sebelummu 17 Binatang buas berbicara 18 Bulan terbelah 19 Gerhana bulan 20 Matahari terbit dari barat 21 Ya"juj-Ma"juj muncul 22 Sifat Orang-orang yang keluar dari agama 23 Egoisme 24 Berita nabi Shallallahu'alaihiwasallam kepada sahabatnya 25 Berita Syam 26 Jangan kalian kembali kafir, satu sama lain saling menebaskan pedang 27 Saat fitnah, yang duudk lebih baik daripada berdiri 28 Akan terjadi fitnah seperti malam gulita 29 Banyak pembunuhan 30 Membuat pedang dari kayu saat fitnah terjadi 31 Tanda kiamat 32 LAIN2 33 Tanda terjadi bentuk manusia dirubah dan ditenggelamkan 34 Sabda nabi ShollAllahu 'alaihi wa Salam ; Aku diutus… 35 Memerangi Turki 36 Jika Kisra telah hilang, tak ada lagi Kisra sesudahnya 37 Kiamat tidak terjadi hingga muncul api dari Hejaz 38 Kiamat tidak terjadi hingga muncul para pembohong 39 Akan muncul di kabilah Tsaqif seorang pembohong 40 Kejadian-kejadian ABAD TIGA 41 Para Khalifah 42 Kekhilafahan 43 Para khalifah dari quraisy hingga kiamat tiba 44 Para pemimpin yang menyesatkan 45 Mahdi 46 Isa turun 47 Dajjal 48 Ciri dajjal 49 Dimana dajjal muncul 50 Tanda-tanda dajjal muncul 51 Fitnah dajjal 52 Sifat dajjal 53 Dajjal tidak masuk Madinah 54 Isa bin Maryam membunuh dajjal 55 Ibn Shaid 56 Larangan mencela angin