HR. Tirmidzi
1 Berbakti kepada ayah-ibu 2 Lain2 3 Keutamaan keridhaan kedua orangtua 4 Durhaka kepada orangtua 5 Memuliakan sahabat orangtua 6 Memuliakan bibi 7 Panggilan kedua orangtua 8 Hak kedua orangtua 9 Memutus silatu rahim 10 Silatu rahim 11 Mencintai ayah 12 Bersikap sayang terhadap anak 13 Menafkahi anak perempuan dan saudara perempuan 14 Kasih sayang terhadap anak yatim dan mengasuhnya 15 Kasih sayang terhadap anak kecil 16 Kasih sayang sesama manusia 17 Nasihat 18 Kelemah-G1256lembutan muslim kepada muslim lainnya 19 Menutupi aib muslim 20 Menjaga kehormatan seorang muslim 21 Dimakruhkan menyingkiri seorang muslim 22 Menolong kawan 23 Ghibah 24 Hasad 25 Marah-marahan 26 Mendamaikan 27 Khianat dan menipu 28 Hak tetangga 29 Berbuat baik kepada pembantu 30 Memukul dan mencela pembantu 31 Memaafkan pembantu 32 Adab pembantu 33 Adab anak 34 Menerima hadiah dan membalas 35 Berterima kasih kepada orang yang berbuat baik 36 Berbuat kebajikan 37 Pemberian 38 Menghilangkan gangguan jalan 39 Persidangan ada amanat yang harus dilakukan 40 Dermawan 41 Bakhil 42 Menafkahi keluarga 43 Bertamu, berapa paling lama bertamu? 44 Menyantuni para janda dan yatim 45 Berusaha menunjukkan muka berseri dan gembira 46 Jujur dan bohong 47 Keburukan dan mencerminkan keburukan 48 Laknat 49 Mengajari nasab 50 Mendoakan kebaikan secara rahasia 51 Mencela 52 Ucapan baik 53 Keutamaan budak salih 54 Interaksi sosial 55 Buruk sangka 56 Humor 57 Tengkar 58 Sindiran 59 Sederhana dalam cinta dan marah 60 Sombong 61 Berbuat baik 62 Berbuat baik dan memaafkan 63 Mengunjungi kawan 64 Malu 65 Bijak dan buru2 66 Santun 67 Doa orang teraniaya 68 Moral Nabi Shallallahu'alaihiwasallam 69 Menunaikan janji (ikrar bersama) 70 Akhlak mulia 71 Laknat dan tuduhan 72 Mudah marah dan emosi 73 Menahan emosi 74 Menghormati yangdewasa 75 Saling menyingkiri 76 Sabar 77 Oportunis (bermuka dua) 78 Mengadu domba 79 Lemah 80 Diantara kalimat indah, terdapat sihir 81 Tawadhu' 82 Kezhaliman 83 Menjauhi mencela nikmat 84 Menghormati mukmin 85 Memburu pengalaman 86 Membesar-besarkan yang tak dimiliki 87 Memuji kebaikan