HR. Muslim
1 Bab 2 Sepersepuluh atau setengah dari sepersepuluh 3 Seorang muslim tidak mengeluarkan zakat pada kuda dan budaknya 4 Mendahulukan dalam mengeluarkan zakat dan menahannya 5 Zakat fitri kaum muslimin dengan kurma dan gandum 6 Perintah untuk mengeluarkan zakat fitri sebelum shalat Id 7 Dosa bagi yang menolak mengeluarkan zakat 8 Keridla'an pengumpul zakat 9 Ancaman bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat 10 Anjuran untuk sedekah 11 Orang-orang yang menyimpan harta dan ancaman bagi mereka 12 Anjuran untuk sedekah dan berita gembira bagi orang yang suka berinfaq dengan pahala 13 Keutamaan infak kepada orang yang menjadi tanggungan dan budak, serta dosa bagi yang menelantarkannya 14 Memulai infak dari diri sendiri kemudian keluarga dan kerabat 15 Keutamaan infak dan sedekah kepada kerabat, isteri dan anak 16 Sampainya pahala sedekah kepada mayit 17 Penjelasan bahwa nama sedekah mencakup segala bentuk kema'rufan 18 Orang yang berinfak dan orang yang menahan harta 19 Anjuran untuk sedekah sebelum datang waktu yang orang tidak lagi mau menerimanya 20 Menerima sedekah dari usaha yang baik 21 Dorongan untuk sedekah meskipun dengan setengah biji kurma atau kalimat yang baik 22 Tanggung menanggung kewajiban sedekah dan larangan keras menyepelekan sedekah yang sedikit 23 Keutamaan memberi 24 Permisalan orang yang memberi dan orang yang bakhil 25 Tetapnya pahala orang yang bersedekah meskipun sedekah itu jatuh kepada orang yang bukan haknya 26 Pahala bendahara yang jujur dan wanita yang bersedekah dengan harta suaminya 27 Sesuatu yang disedekahkan oleh budak dari harta tuannya 28 Barangsiapa menggabungkan amalam sedekah dan kebaikan lainnya 29 Dorongan untuk infak larangan dari sikap pelit 30 Dorongan untuk sedekah menskipun sedikit dan jangan menahan dari yang sedikit karena merasa remeh 31 Keutamaan sedekah dengan diam-diam 32 Sedekah yang paling utama adalah saat kaya dan pelit 33 Tangan di atas lebih baik dari tangan di bahwa 34 Larangan dari meminta-minta 35 Orang miskin yang tidak memiliki harta dan tidak meminta-minta kepada orang lain 36 Larangan meminta-minta kepada orang lain 37 Kapan seseorang boleh meminta 38 Bolehnya mengambil suatu pemberian tanpa diminta selama tidak berlebih-lebihan 39 Larangan untuk rakus kepada dunia 40 Sekiranya anak Adam memiliki dua bukit maka ia akan mencari yang ketiga 41 Kaya itu bukan karena banyak harta 42 Di antara keindahan dunia yang keluar 43 Keutamaan sikap iffah dan sabar 44 Merasa cukup dan qanaah 45 Memberi (sesuatu kepada) seseorang yang meminta dengan kasar 46 Memberikan kepada orang yang dikhawatirkan atas keimanannya 47 Memberikan sedekah kepada mualaf dan menahan dari orang yang imannya kuat 48 Khawarij dan sifatnya 49 Anjuran untuk membunuh orang-orang khawarij 50 Khawarij adalah seburuk-buruk mahluk 51 Haramnya zakat atas Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam 52 Larangan untuk mengangkat keluarga Muhammad menjadi petugas zakat 53 Bolehnya hadiah untuk Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam dan Bani Hasyim 54 Nabi menerima hadiah dan menolak sedekah 55 Doa untuk orang yang memberikan sedekah 56 Ridla pengambil zakat selama ia tidak meminta yang haram