HR. Muslim
1 Keutamaan bulan ramadan 2 Wajibnya puasa ramadan karena melihat hilal dan berbuka karena melihat hilal 3 Tidak mendahului ramadan dengan dengan puasa satu atau dua hari 4 Bulan itu dua puluh sembilan hari 5 Penjelasan bahwa setiap neraga berpegangan dengan hasil ru'yah mereka, dan jika mereka telah melihat hilal di suatu wilayah 6 Allah menjadikan bilal untuk dilihat 7 Penjelasan tentang sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam "Dua bulan hari raya tidak berkurang…" 8 Penjelasan bahwa masuknya puasa adalah dengan terbitnya fajar 9 Mengakhirkan makan sahur 10 Jika malam telah datang dan matahari telah hilang maka berbukalah 11 Larangan dari berpuasa wishal 12 Mencium saat puasa 13 Puasanya bagi orang yang dipagi hari mengalami junub 14 Larangan bersetubuh pada siang hari di bulan ramadan 15 Musafir bukan untuk maksiat boleh berbuka di siang hari bulan ramadan 16 Pahala bagi orang yang berbuka dalam perjalanan jika mengemban tugas 17 Pilihan antara berpuasa atau berbuka saat dalam perjalanan 18 Sunhaya berbuka bagi jamaah haji saat di Arafah 19 Puasa Asyura` 20 Hari keberapa puasa Asyura` dilakukan? 21 Orang yang makan di hari Asyura` 22 Larangan untuk puasa di hari raya Fitri dan Adlha 23 Larangan puasa pada hari-hari tasyriq 24 Larangan untuk berpuasa khusus hari jumat 25 Penghapusan hukum dalam firman Allah "Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah," dengan firman Allah "Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu" 26 Mengqadla puasa ramadan di bulan sya'ban 27 Mengqadla puasa untuk mayit 28 Orang puasa yang diundang dalam jamuan makan 29 Menjaga lisan bagi yang berpuasa 30 Keutamaan puasa 31 Keutamaan puasa di jalan Allah 32 Bolehnya niat untuk puasa nafilan di siang hari 33 Makan karena lupa saat berpuasa 34 Puasanya nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam di luar bulan ramadan 35 Larangan untuk puasa dahr 36 Anjuran puasa tiga hari dalam setiap bulan 37 Puasa di akhir-akhir bulan sya'ban 38 Puasa muharram 39 Sunahnya puasa enam hari di bulan syawwal 40 Keutamaan malam lailatul qadar