HR. Muslim
1 Dekatnya fitnah dan dibukanya benteng Ya'jud dan Ma'jud 2 Penenggelaman tentara yang akan menghancurkan Ka'bah 3 Turunnya fitnah seperti tetesan hujan 4 Jika dua orang muslim saling berhadapan dengan pedang terhunus 5 Kehancuran umat ini karena saling bermusuhan 6 Berita dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam atas apa-apa yang akan terjadi hingga hari kiamat 7 Fitnah datang seperti gelombang laut 8 Kiamat tidak akan terjadi hingga sungai Furat mengeluarkan gunung emas 9 Pembukaan Kota Kostantinopel, keluarnya Dajjal dan turunya Isa bin Maryam 10 Kiamat tegak ketika Romawi adalah bangsa yang paling banyak penduduknya 11 Berperang dengan orang Romawi dan banyaknya pembunuhan ketika Dajjal muncul 12 Kaum muslimin akan melakukan penaklukan-penaklukan sebelum Dajjal 13 Tanda-tanda sebelum kiamat 14 Kiamat tidak akan terjadi hingga keluar api dari arah Hijaz 15 Menjelang kiamat Madinah akan tertimpa paceklik kemudian menjadi ramai (makmur) 16 Fitnah akan muncul dari arah timur, tempat munculnya tanduk setan 17 Tidak akan terjadi hari kiamat hingga DausDzul Khilshah disembah 18 Tidak akan terjadi hari kiamat hingga ketika seseorang melewati kuburan kemudian ia mengucapkan, 19 Ibnu Shayyad 20 Dajjal dan sifatnya 21 Sifat Dajjal dan diharamkannya Madinah atasnya 22 Bagi Allah Dajjal adalah sesuatu yang remeh 23 Dajjal keluar dan tinggal di bumi 24 Kisah Jassasah 25 Beberapa hadits tentang Dajjal 26 Keutamaan ibadah di masa banyaknya pembunuhan 27 Dekatnya hari kiamat 28 Antara dua tiupan sangkakala