HR. Ibnu Majah
1 Keutamaan puasa 2 Keutamaan puasa ramadan 3 Puasa pada hari syak (masih meragukan) 4 Menyambung puasa Sya'ban dengan ramadan 5 Larangan mendahului puasa ramadan dengan puasa satu atau dua hari 6 Kesaksian melihat Bilal 7 Puasalah karena melihatnya dan berpuasalah karena melihatnya 8 Satu bulan adalah dua puluh sembilan hari 9 Dua bulan hari raya Id (ramadan dan zhul hijjah) 10 Puasa saat safar 11 Berbuka saat safar 12 Berbukanya wanita hamil dan menyusui 13 Mengqadla puasa ramadan 14 Kafarah bagi orang yang berbuka satu hari pada bulan ramadan 15 Barangsiapa berbuka karena lupa 16 Orang yang berpuasa muntah 17 Bersiwak dan bercelak bagi orang yang berpuasa 18 Berbekam bagi orang yang berpuasa 19 Mencium bagi orang yang berpuasa 20 Mencumbu bagi orang yang berpuasa 21 Ghibah dan mengucapkan kata-kata kotor bagi orang yang berpuasa 22 Sahur 23 Mengakhirkan sahur 24 Bersegera untuk berbuka 25 Sesuatu yang dianjurkan untuk dimakan saat buka 26 Kewajiban untuk (niat) puasa sejak malam, dan bolehnya memilih saat puasa 27 Seorang lelaki di pagi hari junub, sementara ia ingin berpuasa 28 Puasa dahr 29 Puasa tiga hari setiap bulan 30 Puasa Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam 31 Puasa Nabi Daud Alaihissalam 32 Puasa Nabi Nuh Alaihissalam 33 Puasa enam hari di bulan Syawal 34 Puasa satu hari di jalan Allah (perang) 35 Larangan untuk berpuasa di hari-hari tasyrik 36 Larangan puasa pada hari Idul fitri dan adlha 37 Puasa pada hari jumat 38 Puasa pada hari sabtu 39 Puasa sepuluh hari (pada bulan zhul hijjah) 40 Puasa arafah 41 Puasa asyura` 42 Puasa senin dan kamis 43 Puasa bulan muharram 44 Puasa adalah zakatnya jasad 45 Pahala orang yang memberi bukaan orang yang berpuasa 46 Orang yang berpuasa, jika di sisinya ada orang yang makan 47 Barangsiapa diundang pada suatu jamuan sementara dirinya sedang berpuasa 48 Orang yang berpuasa, doanya tidak ditolak 49 Makan di hari raya Idul fitri sebelum berangkat shalat 50 Barangsiapa meninggal dengan meninggalkan tanggungan puasa ramadan karena sebab meremehkannya 51 Barangsiapa meninggal dengan meninggalkan kewajiban puasa nadzar 52 Orang yang masuk Islam pada bulan ramadan 53 Wanita yang berpuasa tanpa izin dari suaminya 54 Orang yang singgah pada suatu kaum, maka ia tidak boleh berpuasa tanpa izin mereka 55 Orang yang berkata 'Orang yang makan dan bersyukur seperti orang yang puasa dan sabar' 56 Malam lailatur qadar 57 Keutamaan sepuluh hari terakhir bulan ramadah 58 Iktikaf 59 Memulai gagasan i'tikaf dan mengqadla`nya 60 Iktikaf satu hari atau satu malam 61 Melazimi suatu tempat dalam masjid saat iktikaf 62 Iktikaf dalam tenda yang didirikan dalam masjid 63 Orang yang iktikaf, mengunjungi orang sakit atau orang yang meninggal 64 Orang yang iktikaf membasuh kepala dan menyela-nyelanya 65 Orang yang beriktikaf di masjid dikunjungi oleh keluarganya 66 Wanita mustahadlah melakukan iktikaf 67 Pahala orang yang iktikaf 68 Barangsiapa menegakkan malam dua hari raya Idul fitri dan Idul adlha