HR. Ibnu Majah
1 Kain kafan yang dianjurkan 2 Melihat mayit saat dibungkus dengan kafan 3 Larangan meratapi mayit 4 Mengiringi jenazah 5 Berjalan kaki di depan jenazah 6 Larangan mengenakan pakaian berkabung saat bersama jenazah 7 Jika jenazah telah datang maka tidak boleh diakhirkan (penguburannya) dan tidak boleh untuk diiringi dengan api 8 Barangsiapa (jenazah) yang dishalati oleh jamaah kaum muslimin 9 Memuji mayit 10 Dinama imam berdiri saat menshalati jenazah 11 Bacaan dalam shalat jenazah 12 Doa dalam shalat jenazah 13 Takbir empat kali saat shalat jenazah 14 Bagi orang yang bertakbir lima kali 15 Meshalati jenazah anak kecil 16 Menshalati putera Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam 17 Menshalati para syuhada` dan pengkuburan mereka 18 Menshalati jenazah di masjid 19 Waktu-waktu yang di dalamnya tidak boleh untuk menshalati jenazah dan mnguburkannya 20 Menshalati ahli kiblat 21 Shalat di kuburan 22 Menshalati Najasyi 23 Pahala orang yang ikut menshalati jenazah dan orang yang menunggu penguburannya 24 Berdiri untuk jenazah 25 Bacaan saat masuk kuburan 26 Duduk di atas kuburan 27 Memasukkan mayit ke dalam kubur 28 Anjiran untuk membuat lahad 29 Lubang di tengah-tengah galian kuburan 30 Galian lubang kubur 31 Tanda pada kuburan 32 Larangan membuat bangunan, mengecat dan menulis pada kuburan 33 Melemparkan (genggaman) tanah ke dalam lubang kubur 34 Larangan untuk berjalan dan duduk di atas kuburan 35 Melepas kedua sandal di pekuburan 36 Ziarah kubur 37 Menziarati kuburan orang-orang musyrik 38 Larangan menziarati kuburan bagi kaum wanita 39 Wanita mengiringi jenazah 40 Larangan untuk meratapi jenazah 41 Larangan memukul-mukul pipi dan merobek saku 42 Menangisi mayit 43 Mayit disiksa karena sebab ratapan (orang kepadanya) 44 Sabar atas musibah 45 Pahala atas kesabaran dari musibah 46 Pahala bagi orang yang terkena musibah karena kematian anaknya 47 Orang yang terkena musibah dengan keguguran 48 Makanan yang dikirimkan untuk keluarga mayit 49 Larangan berkumpul-kumpul dan membuat makanan di tempat mayit 50 Orang yang mati dalam keterasingan 51 Orang yang mati karena sakit 52 Larangan memecahkan tulang mayit 53 Sakitnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam 54 Meninggalnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam dan proses pemakamannya 55 Mengunjungi orang sakit 56 Pahala orang yang mengunjungi orang yang sedang sakit 57 Mentalkin mayit dengan Laa Ilaaha Illallahu 58 Apa yang diucapkan di sisi orang yang sakit saat karatul maut datang 59 Seorang mukmin mendapatkan pahala saat sakaratul maut 60 Menutupkan mata si mayit 61 Mencium mayit 62 Memandikan mayit 63 Suami memandikan isterinya, dan isteri memandikan suaminya 64 Dimandikannya jenazah Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam 65 Dikafaninya jenazah Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam