HR. Ibnu Majah
1 Darah seorang muslim tidak halal kecuali dengan tiga hal 2 Murtad dari agama 3 Penegakkan hukuman hudud 4 Yang tidak berlaku baginya hukuman hudud 5 Menutupu (aib) seorang mukmin dan menghindari penegakkan hukuman hudud yang meragukan 6 Pengampunan dalam hukum hudud 7 Had bagi pezina 8 Barangsiapa mensetubuhi budak isterinya 9 Hukum rajam 10 Merajam yahudi laki-laki dan perempuan 11 Orang yang menampakkan perbuatan keji 12 Orang yang melakukan perbuatan kaum Luth 13 Orang yang mensetubuhi mahram dan orang yang mensetubuhi binatang 14 Penegakkan hukuman hudud atas budak wanita 15 Hukuman bagi penuduh (zina tanpa bukti) 16 Hukuman peminum khamer 17 Barangsiapa mengkonsumsi khamer terus menerus 18 Orang tuan dan orang sakit tetap wajib mendapatkan hukuman had 19 Barangsiapa menghunuskan pedangnya 20 Barangsiapa memerangi dan membuat kerusakan di muka bumi 21 Barangsiapa terbunuh karena membela hartanya adalah syahid 22 Hukuman had bagi pencuri 23 Menggantungkan tangan ke leher 24 Maling yang mengaku 25 Budak yang mencuri 26 Pengkhianat, perampas dan pencopet 27 Pencuri buah dan calon buahnya tidak dipotong tangannya 28 Barangsiapa mencuri dari tempat penyimpanan 29 Menginterogasi pencuri 30 Orang yang dalam tekanan 31 Larangan untuk melaksanakan hukuman had di masjid 32 Hukuman ta'zir 33 Hukuman had adalah bentuk dari kafarah 34 Seorang lelaki mendapati isterinya bersama laki-laki lain 35 Barangsiapa menikahi mantan isteri bapaknya 36 Barangsiapa mengklaim orang lain sebagai bapaknya, atau budak mengklain orang lain sebagai tuannya 37 Barangsiapa mengasingkan seseorang dari kelompok sukunya 38 Laki-laki seperti wanita