HR. Ibnu Majah
1 Berbakti kepada kedua orang tua 2 Sambunglah jalinan silaturahmi yang dijalin oleh bapakmu 3 Berbakti kepada orang tua dan berbuat baik kepada anak wanita 4 Hak tetangga 5 Hak tamu 6 Hak anak yatim 7 Menyingkirkan sesuatu yang menggu dari jalan 8 Kelebihan mensedekahkan air 9 Santun 10 Berlaku baik kepada budak 11 Menyebarkan salam 12 Menjawab salam 13 Menjawab salam ahli dzimmah 14 Menjawab salam anak kecil dan kaum perempuan 15 Berjabat tangan 16 Mencium tangan orang lain 17 Minta izin 18 Jika dikatakan kepada seseorang 'Bagaimana keadaanmu pagi ini' 19 Jika kalian didatangi oleh seorang tokoh maka muliakanlah 20 Menjawab bersin 21 Memuliakan teman 22 Barangsiapa kembali ke tempat duduknya semula maka ia lebih berhak 23 Pemberian maaf (udzur) 24 Senda gurau 25 Mencabut uban 26 Duduk di antara tempat teduh dan sorotan terik matahari 27 Larangan untuk tengkurap 28 Belajar bintang (ramal) 29 Larangan mencela angin 30 Nama-nama yang disukai 31 Nama-nama yang dibenci 32 Mengubah nama 33 Menggabung antara nama Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam dengan julukannya 34 Seorang laki-laki diberi julukan sebelum mempunyai anak 35 Gelar 36 Pujian 37 Orang yang dimintai nasihat hendaknya orang yang dapat dipercaya 38 Masuk tempat pemandian umum 39 Menggunting dengan pisau 40 Bercerita 41 Syair 42 Syair yang tidak diperbolehkan 43 Main catur 44 Main (judi) dengan burung merpati 45 Dibencinya kesendirian 46 Mematikan api saat tidur 47 Larangan untuk singgah (membuat tenda) di jalan 48 Tiga orang mengendarai satu hewan tunggangan 49 Menjatuhkan kitab ke tanah (mempermudah bahasa tulisan) 50 Janganlah dua orang saling berbisik tanpa yang ketiga 51 Barangsiapa mempunyai panah hendaklah ia pegang mata panahnya 52 Pahala Al-Qur'an 53 Keutamaan dzikir 54 Keutamaan "Laa Ilaaha Illallahu" 55 Keutamaan orang-orang yang membaca tahmid 56 Keutamaan tasbih 57 Istighfar 58 Keutamaan beramal 59 Tentang bacaan "Laa Haula Walaa Quwwata Illa Billah"