HR. Bukhari
1 "Allah tidak menyiksa sumpah yang kalian lakukan dengan main-main" 2 Sabda Nabi Shallallahu'alaihiwasallam "Demi Allah" 3 Bagaimana sumpah nabi ShollAllahu 'alaihi wa Salam 4 Jangan kalian bersumpah dengan nama ayah-ayah kalian 5 Tidak bersumpah dengan Latta dan uzza, tidak pula dengan nama Thaghut 6 Dihitung bersumpah, sekalipun tidak menyatakan bersumpah 7 Bersumpah dengan agama selain Islam 8 Firman Allah " Dan mereka bersumpah dengan nama Allah dari kesungguhan sumpahnya" 9 Ucapan "Saya bersaksi atas nama Allah" 10 Janji Allah Azza wa jalla 11 Bersumpah dengan kebesaran Allah, sifat-Nya dan kalimat-Nya 12 Ucapan seseorang "Demi umur Allah" 13 Allah tidak menyiksa sumpah yang kalian lakukan dengan main-main 14 Jika bersumpah karena lupa 15 Sumpah palsu 16 Firman Allah "Orang-orang yang membeli sumpah mereka dengan harga yang sedikit" 17 Sumpah pada yang tak dikuasai, pada kemaksiatan dan saat marah 18 Berucap "Demi Allah, saya tak akan berucap", lantas ia shalat, membaca alquran, 19 Bersumpah untuk tidak menemui isterinya selama sebulan, dan sebulan berjumlah dua puluh sembilan hari 20 Bersumpah tidak akan minum perasan, lantas minum juice atau gula 21 Bersumpah untuk tidak berlauk, lantas makan kurma dengan roti dan segala hal yang berlauk 22 Niat dalam sumpah 23 Jika memberi hadiah hartanya dengan bahasa nadzar atau taubat 24 Jika mengharamkan makanannya 25 Melunasi nadzar dan firman Allah "Mereka memenuhi nadzar mereka." 26 Dosa bagi yang tidak melunasi nadzar 27 Nadzar dalam ketaatan 28 Semasa jahiliyah bernadzar untuk tidak mengajak bicara 29 Mati dengan meninggalkan nadzar 30 Nadzar pada hal-hal yang tak dimiliki dan dalam kemaksiatan 31 Nadzar untuk puasa, lantas bertepatan idul fithri atau adz-ha 32 Bumi, Kambing, perkebunan, peralatan, apakah dalam kategori nadzar dan sumpah?